top of page

Termovízia

Termovízia, alebo infračervená termografia je bezkontaktná technika, ktorá využíva infračervené ("IR") žiarenie objektov na výpočet ich povrchovej teploty.

Ako funguje

Každé reálne teleso vyžaruje elektromagnetické žiarenie, ktoré závisí od teploty telesa a jeho povrchových vlastností. Telesá pri bežných teplotách vyžarujú najintenzívnejšie v infračervenej (pre ľudské oko neviditeľnej, ale termokamerou zachytiteľnej) oblasti spektra. Povrchové vlastnosti objektov sa vyjadrujú veličinou zvanou emisivita. Väčšina stavebných materiálov má emisivitu medzi 0,9-0,98. Táto veličina sa zadáva do kamier, ktoré vypočítajú približnú teplotu povrchov na zábere. 

Dôležité pri termovíznej inšpekcii je, že síce bez extra kalibrácie neukáže presnú teplotu, ale znázorní teplotné pole, teda rozdiely. A práve tieto rozdiely vedia odhaliť problémy. Nepotrebujú vôbec viditeľné svetlo (to je princípom IR nočného videnia - vidí teplejšie objekty, zvieratá, ľudí, aj teplé motory a iné zariadenia).

Čo vie odhaliť

Termovízne zábery vedia odhaliť tepelné mosty, neutesnené okná, chýbajúcu alebo poškodenú izoláciu. Jednoducho viditeľne znázornia rozdiely teplôt, ktoré by pri normálnom stave tak nemali byť. Napríklad aj cez netesné okno uniká teplo a mierne zohreje rám alebo stenu, na záberoch to je krásne viditeľné. Nepriamo (za určitých podmienok) vedia odhaliť aj vlhkosť - lebo odparovanie danú plochu ochladzuje. Na nedokonalých elektrických spojoch pod záťažou vzniká teplo, viditeľné na IR záberoch.

Čo nevie odhaliť

Termovízne kamery (na rozdiel od  hollywoodskych filmov) nevidia do vnútra objektov, dokonca prakticky ani cez sklo. Ak sa tepelné straty "maskujú" intenzívnym prestupom (napr. vetrom) alebo naopak sa zakrývajú iným predmetov, jednoducho ich nevidieť.

Kvalita kamier

Najdôležitejšími parametrami kamier sú (veľmi podobne ako pri klasických "foťákoch"):

optické:

rozlíšenie senzora ("počet pixelov"), tepelná citlivosť senzora (°C), zorný uhol (široký - "vidí z diaľky celý dom", alebo úzky - "vidí z diaľky blchu na komíne") ako aj teplotný rozsah

užívateľské:

možnosť nastavenia parametrov, úschova, vyhodnocovanie a prenos obrázkov, napájanie a životnosť batérií, schopnosť paralelne urobiť aj klasické zábery tej istej scény a podobne.

bottom of page